HakkımızdaMisyonumuz

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek, gelecek nesillere aktararak toplumsal hizmetlerin gerektirdiği akademik programlar ve bilimsel araştırmalarından kaynaklanan bilgi ihtiyacını hızlı, doğru, evrensel şekilde; bilimsel ve teknik destekle çağdaş ve çeşitli olanaklarla erişilmesi için hizmet vermektir.

Vizyonumuz

Geleceğin öğrenme gereksinimlerine uygun etkin, çağdaş, yenilikçi, kullanıcı odaklı ve fiziksel olanaklara sahip; zaman ve mekan bağlamından kurtulmuş hizmet sunduğu tüm bilgi ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilecek; bilgi olgusunu yorumlayan ve sadece üniversitemizden değil ulusal çapta tüm bilimsel araştırmalar için zengin koleksiyona sahip olan dinamik, güçlü, zengin ve sürekli gelişerek ileri taşımayı vizyon olarak belirlemiştir.


Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Görevleri

(1) Üniversite ‘mizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek.

(2) Öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve formattaki bilgi ve belge ihtiyacını karşılamak.

(3) Ödünç verme hizmeti, yayın sağlama, kataloglama-sınıflama ve kullanıma sunma hizmeti,

(4) Elektronik veritabanlarının abonelik işlemleri ve kullanıma sunulması hizmeti,

(5) Kütüphanelerarası ödünç kitap ve belge sağlama hizmeti,

(6) Danışma ve bilgilendirme hizmeti,

(7) Kütüphane hizmetlerine ilişkin işlem ve yazışmalar,

(8) Birimin bütçe teklifleri ve yıllık programların uygulanması ile ilgili yazılar,

(9) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki işlem ve yazışmalar,

(10) 5018 sayılı kanun kapsamında yürütülmesi gereken işlem ve yazışmalar,

(11) Genel Sekreter adına birim personelinin yıllık, mazeret ve hastalık izni onayları,

(12) Kütüphane etkinliklerinde görev alan ve katkıda bulunanlara yazılan teşekkür yazıları

(13) Kütüphane ile ilgili her türlü yazışmalar.

(14) Rektörlük Makamı ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(15) Genel Sekreter adına birim personelinin yıllık, mazeret ve hastalık izin onayları ile ilgili yazışmaları sağlamak.

(16) Web sayfasının güncellenmesini sağlamak.

Mevzuatlar  
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi Detay