Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)

Kütüphanelerarası İşbirliği Nedir?

Konya Teknik Üniversitesi akademisyenleri ihtiyaç duydukları kitap, makale ve diğer yayınlara kütüphanemizden erişemedikleri takdirde; bu yayınları yükseköğretim kurumlarına bağlı ANKOS üyesi kütüphanelerden, Kütüphanelerarası İşbirliği Sistemi (KİTS) aracılığı ile ödünç alabilme imkanına sahiptirler. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımız, Kütüphanelerarası Kitap Talep Formunu doldurarak kutuphane@ktun.edu.tr e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

Kütüphane kataloğu veya veri tabanları taranarak erişilmek istenen kitap veya makalenin kütüphanemizde bulunmadığından emin olunduktan sonra talep formu doldurulmalıdır.


Kütüphanelerarası Ödünç Alma Kuralları
  1. İstekte bulunan kullanıcımızın Kütüphane Otomasyon Sistemine kayıtlı olup üyelik sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesini onaylamış olması gerekmektedir. Üye olmayan kullanıcılarımız (https://yordam.ktun.edu.tr/yordam/?p=2&dil=0&devam=2f796f7264616d2f) linkinden e-posta adresleri ve internet erişim şifreleriyle oturum açarak üyeliklerini aktif hale getirebilir ve üyelik sözleşmesini onaylayabilirler.
  2. İstek yapılan materyallerin kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcılarımız tarafından ödenir.
  3. Kütüphanelerarası ödünç alınan materyallerin yıpranması, kaybolması veya geç iade edilmesi durumunda ödünç verme işlemini gerçekleştiren kütüphanenin kits kuralları geçerlidir.
  4. Kaynak isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
  5. İsteklerin zamanında ve doğru şekilde karşılanabilmesi için, bilgilerin doğru ve eksiksiz bildirilmesi gerekir. Eksik ve yanlış bilgilerden doğacak hatalardan istekte bulunan kullanıcı sorumludur.