EKUAL Veri Tabanları Yardım Dokümanları İçerik
Annual Reviews: Annual Reviews, araştırmacılara, profesörlere ve bilimsel profesyonellere 45'ten fazla bilimsel disiplinde eksiksiz bir akademik kaynak sağlayan veri tabanıdır. Yardım 66 Dergi
Ebscohost: Tüm disiplinlerde 24.000'den fazla tam metin e-dergi ve 36.000 e-kitaba tam metin erişim sağlanmaktadır.
Emerald Premier eJournal: Yönetim, işletme, ekonomi, eğitim, mühendislik, bilgi bilim konularını içeren veri tabanıdır.
IEEE: Dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar ilişkili bütün konularda yapılan bilimsel yayının %30'u IEEE yayınlarına dahildir. 228 dergi, 31246 konferans bildirisi ve 4526 standart erişime sunulmaktadır.
İntihal.Net: Tez ve akademik yazılarda benzerlik tespit yazılımıdır.
  • Benzerlik Analizi
iThenticate: Makale benzerlik oranı tespiti için kullanılan intihal veri tabanıdır.
  • Benzerlik Analizi
Jstor: Akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan 70’in üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir veri tabanıdır.
Mendeley: Bilimsel makale ve akademik yazı yazmayı kolaylaştırmak için kullanılan referans ve kaynakça gösterim programıdır.
  • Referans Yönetim Sistemi
ProQuest Dissertations and Theses: Tam metin tez veri tabanıdır. 5.500.000 Tez ve 5263 e-kitap içeriğine sahiptir.
ScienceDirect Freedom Collection: Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan multidisipliner bir veri tabanıdır.
Scopus: Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır.
  • Bibliyografik / Atıf
Springer Link / Nature Academic: Tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, astronomi, çevre bilimleri, hukuk ve ekonomi konularında oluşturulmuş bir veri tabanıdır.
Springer Nature Oku-Yayımla Anlaşması: Springer Nature Veri Tabanı ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında yapılan protokol neticesinde tüm üniversiteler bünyesinde üretilen bilimsel makalelere 2024-2026 yılları arası “Oku&Yayımla-Read&Publish” anlaşması yapılmıştır.
Taylor and Francis: Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi veri tabanıdır.
Turnitin: Tez ve ödev intihal tespit programıdır.
  • Benzrlik Analizi
Web Of Science: Bilimsel ve akademik araştırmalar için atıf indeksidir. Bilim, Sosyal Bilimler, Sanat ve İnsani Bilimlerde kapsamlı dergi, kitap ve konferans bildirilerini sağlar.
  • Bibliyografik / Atıf
Wiley Online Library: Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1508 dergiye tam metin erişim imkanı veren multidisipliner bir veri tabanıdır.
Wiley Açık Erişim Makale Yayımlama Anlaşması: Wiley Veri Tabanı ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında yapılan protokol neticesinde tüm üniversiteler bünyesinde üretilen bilimsel makalelere 3 yıllık süreyle (2023 yılı için 1500, 2024 yılı için 1530 ve 2025 yılı için 1561 adet yayına) “Oku&Yayımla-Read&Publish” anlaşması yapılmıştır.